Liza Rižņikova

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultātē franču filoloģiju (franču-spāņu modulis).
Hobiji: Valodas, ceļojumi, fotogrāfija.
Raksturo: Sabiedriski aktīva, mērķtiecīga, pilna iniciatīvas, komunikabla un draudzīga.  
Moto: Ja vēlaties iegūt to, kas Jums nekad nav bijis, būs jādara to, ko vēl neesat darījis. (Koko Šanela)

Liza Rižņikova Kristapa Morberga stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvusi 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

"Esmu LU Humanitāro zinātņu fakultātes franču filoloģijas 4.kursa studente. Visvairāk man patīk mācīties valodas. Es studēju franču un spāņu valodu. Bez tam mani jau sen interesē dienvidslāvu valodas, un es patstāvīgi iemācījos serbohorvātu valodu, studējot Belgradas Universitātē Serbijā Erasmus Mundus programmas ietvaros. Studijas Belgradā deva iespēju ne tikai pilnveidot savas zināšanas franču un spāņu valodā, bet arī apgūt dienvidslāvu valodas, iepazīt tās kultūru un tradīcijas.

Runājot par maniem nākotnes plāniem, redzu sevi kā vairāku svešvalodu pasniedzēju. Gribu pilnveidot un attīstīt franču valodas pasniegšanu Latvijā un kultūras sakarus ar Francijas un citu Eiropas valstu frankofonu un jaunatnes organizācijām. Pēc manas piedalīšanās vairākos projektos esmu pārliecināta, ka varēšu izmantot savu pieredzi un kontaktus LU labā. Turklāt plānoju darīt visu, kas manos spēkos, lai mūsu fakultātē būtu arī Dienvidslāvu valodu katedra un lai attīstītu Latvijas un Balkānu valstu sakarus, jo Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā tas būtu ļoti aktuāli.

Kristapa Morberga stipendija, kura man bija piešķirta pagājušajā gadā, deva man lielāku pārliecinātību par saviem spēkiem un impulsu jauniem horizontiem. Tas ir ne tikai materiālais atbalsts, bet arī psiholoģiskais iedrošinājums, kas liecina: tu esi uz pareizā ceļa un kāds vērtē tavu darbu. Ceru, ka spēšu organizēt pasākumus ne tikai sadarbībā ar LU, bet arī ar citu valstu universitātēm. Esmu ļoti pateicīga LU Fondam, šāds novērtējums sniedz patiesu gandarījumu un motivē darboties arī turpmāk."

2015. gadā Liza aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Dienvidslāvu tautu tēls XIX gadsimta pirmās puses franču literatūrā" un turpina studijas maģistrantūrā.