Maksims Ivanovs

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultātē, angļu filoloģijas bakalaura programma.
Hobiji: Laika pavadīšana kopā ar ģimeni, valodas, lasīšana, šahs, garas pastaigas. 
Raksturo: Mērķtiecīgs, enerģisks, izpalīdzīgs, analītiski domājošs, pragmatisks. 
Moto: "Labor est etiam ipse voluptas." ("Darbs pats par sevi ir bauda.")

Maksims Ivanovs Kristapa Morberga stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Angļu filoloģijas studijas nodrošināja stabilu pamatu manai akadēmiskai izaugsmei, ļaujot man gan pilnveidot manas svešvalodu zināšanas, gan iegūt akadēmiskās zināšanas valodniecības jomā augsti profesionālu mācībspēku vadībā. Būtu grūti uzskaitīt visus manas studiju programmas pasniedzējus, kuriem man jāpateicas par gūtajām zināšanām un pieredzi, bet, atceroties iepriekšējo akadēmisko gadu, noteikti gribētu pieminēt studijas pie profesora Andreja Veisberga, jo viņa enciklopēdiskās zināšanas un spēja aizraujoši pasniegt materiālu atstāja uz mani dziļu iespaidu. 

Studiju laikā esmu aktīvi izmantojis iespējas studēt ārzemēs, pavadot pa vienam semestrim Oslo Universitātē un Tartu Universitātē; pašlaik studēju Maincas Universitātē Erasmus+ programmas ietvaros. Apmaiņas studijas sniedza man lielisku pieredzi un ļāva pilnveidot zināšanas mani interesējošās zinātnes nozarēs. Īpaši auglīgas šajā ziņā bija studijas Tartu Universitātē; angļu valodas dialektoloģijas un teorētiskās gramatikas apgūšana pasniedzējas Rēlijas Tornas-Lēsikas (Reeli Torn-Leesik) vadībā būtiski pilnveidoja manas zināšanas valodniecības jomā, sadarbībā ar psihologu Jānu Aru (Jaan Aru) tapa pētījums par vizuālo uztveri, kas tika pieņemts dalībai starptautiskajā psihologu konferencē Amsterdamā 2015.gada martā, bet neirozinātnes studijas Raula Vičente (Raul Vicente) vadībā ļāva labāk saprast mentālo procesu norisi un gūt iemaņas programmēšanā un neirālo datu analīzē. 

Neirozinātnes apgūšana nebija nejauša izvēle, jo nākotnē es plānoju nodarboties ar pētniecisko darbu ne tikai manis interesējošajās valodniecības jomās, piemēram, korpusa lingvistikā, datorlingvistikā, mašīntulkošanā un semantikā, bet arī kognitīvajās zinātnēs, jo šis starpdisciplinārais lauks paver kolosālas iespējas pētniecības ziņā. Virzoties uz šo mērķi, esmu apguvis četrus kursus kognitīvajās zinātnēs profesora Jurģa Šķiltera vadībā, kā arī papildinājis savas zināšanas par kognitīvajiem procesiem, piedaloties vairākās vasaras skolās un intensīvajos kursos Latvijā un Vācijā.

Domāju, ka LU Fonda komisija pieņēma lēmumu piešķirt man Kristapa Morberga stipendiju trešo gadu pēc kārtas, ņemot vērā manu neatlaidību studijās, aktīvu pētniecisko darbību, skaidrus plānus par turpmāko akadēmisko karjeru un patiesi izcilo Latvijas Universitātes un Tartu Universitātes pasniedzēju atbalstu manai kandidatūrai. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šoreiz uzskatu šīs stipendijas piešķiršanu par lielu pagodinājumu, kas uzliek man vēl lielāku atbildību, kuru es centīšos attaisnot ar turpmāko darbu un izaugsmi.”

2015. gadā Maksims aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Latīņu izteicienu lietojums rakstiskajā juridiskajā diskursā".