Laimiņu ģimenes stipendija bioloģijas zinātnē

Stipendijas ieguvēji 2014./2015. akad. gadā: