Elīna Černooka

Studē: LU Bioloģijas fakultāte, maģistrantūra.
Hobiji: Mūzikas teorija, vēsture un kompozīcija, koncerti, klavierspēle, daiļliteratūra un esejas, storytelling podkāsti, dokumentālās filmas.
Raksturo: Daudzpusīga, mainīga, cenšos līdzsvarot pašpārliecību un nedrošību, perfekcionismu un bezrūpību, mērķtiecību un pašplūsmu; paškritiska, analītiska, uz detaļām orientēta; praktizēju uzskatu, ka vērtīgāka par zināšanām ir izpratne.
Moto: "If you hear a voice within you say you cannot paint, then by all means paint and that voice will be silenced." (Vinsents van Gogs)

Elīna Černooka Mundheim ģimenes stipendiju 2 700 eiro apmērā ieguvusi 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Savas augstākās izglītības gaitas sāku 2011.gadā, kad pēc Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijas absolvēšanas iestājos Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. Jau vidusskolas laikā saistīju savu nākotni ar zinātni, tomēr lēmums par specializāciju bioloģijā, nevis ķīmijā, fizikā vai matemātikā bija diezgan spontāns un emocionāls. Tā iemesls? Es lasīju Darvina „On the Origin of Species”, un tā pēdējā rindkopa (ar noslēguma vārdiem: „There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.”) mani saviļņoja tik spēcīgi (un iedvesmo vēl šodien), ka tajā pašā brīdī izvēlējos bioloģiju un par to vairs nešaubījos.

Studiju laikā sākotnējā aizraušanās ar evolūciju attīstījās padziļinātā interesē par molekulāro bioloģiju, it īpaši struktūrbioloģiju un proteomiku. Otrajā kursā tiku pieņemta Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā Dr. biol. Kaspara Tāra zinātniskajā grupā, kuras ietvaros veicu pētījumus ar bakteriofāgu (baktēriju vīrusu) proteīniem un izstrādāju gan kursa, gan bakalaura darbu, par abiem iegūstot augstāko vērtējumu. Bakalaura studijas beidzu ar izcilību. Pašlaik manas zinātniski pētnieciskās darbības augstākais sasniegums ir iepriekš neraksturota gēna kodētā proteīna struktūras noteikšana un analīze, izvirzot hipotēzi par tā funkciju bakteriofāga dzīves ciklā. Šobrīd veicu pētījumus hipotēzes apstiprināšanai, un rezultāti tiks publicēti zinātniskajā literatūrā. Jūtu aicinājumu turpināt bakteriofāgu struktūrbioloģijas pētījumus arī maģistrantūrā un doktorantūrā Latvijā.

Būtībā mani interesē fundamentāli jautājumi par proteīnu struktūras un funkcijas saistību un proteīnu-proteīnu, proteīnu-nukleīnskābju un proteīnu-ligandu mijiedarbībām ne vien bakteriofāgu, bet arī citu bioloģisko sistēmu – it īpaši dzīvnieku nervu sistēmas – kontekstā, tādēļ pēc studiju beigšanas LU Bioloģijas fakultātē vēlos turpināt savu pētniecisko darbību molekulārās neirobioloģijas jomā ārzemēs, jo Latvijā šāda iespēja nepastāv. Jāpiebilst, ka savu pirmo akadēmisko pieredzi ārzemēs gūšu jau nākamā gada pavasara semestrī Orhūsas Universitātē, Dānijā, Erasmus programmas ietvaros, un Mundheim ģimenes stipendija man sniegs būtisku finansiālo atbalstu.

Par savas zinātniskās karjeras augstāko mērķi uzskatu ārzemēs gūto zināšanu attīstīšanu, atgriežoties Latvijā: nākotnē ceru izveidot zinātnisko grupu, kas ar biofizikālām un bioķīmiskām metodēm pēta makromolekulu struktūru un funkcijas nervu šūnās. Papildus zinātniskajai darbībai savu karjeru saistu arī ar dalību LU akadēmiskajā dzīvē, veidojot jaunus studiju kursus un pasniedzot lekcijas. Es vēlos pateikties Gunai un Robertam Mundheimiem – šīs stipendijas saņemšana ir liels pagodinājums un stimuls savu mērķu īstenošanai.”