Mārcis Sējējs

Studē: LU Ķīmijas fakultātē, bakalaura studiju programmā „Ķīmija”.
Hobiji: Filmu skatīšanās, mūzikas klausīšanās, aktīva izkustēšanās un, protams, ķīmija.
Raksturo: Ietiepīgs.
Moto: Galvenais nav nekļūdīties, bet gan pārvērst kļūdas zeltā.

Mārcis Sējējs „Olainfarm” stipendiju 2 100 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Ķīmija bija mana pirmā un vienīgā izvēle nākotnes studijām, tā spēja mani aizraut jau pamatskolā. Pirmo reizi sastopoties ar organisko ķīmiju vidusskolā, atradu savu aicinājumu. Turpinot mācības, LU Ķīmijas fakultātē esmu sapratis, ka izdarītā izvēle ir bijusi pareiza.

Ārpus studiju laikā veicu pētījumu organiskajā sintēzē par farmaceitiski aktīvas vielas iegūšanu un ar to saistīto procesu izpēti. Šis pētījums ir kļuvis azartisku izaicinājumu un ar lielu spītību turpinu doties uz priekšu. Protams, palīdzu fakultātes pasākumu organizēšanā un izpildē.

Stipendija ir devusi iespēju veikt pētījumu ne tikai par man interesējošu tēmu, bet arī stipendijas devējam interesējošu problēmu. Tāpēc var teikt, ka esmu ar „Olainfarm” sava veida simbiozē – labums tiek mums abiem. Šīs ir otrais gads, kad saņemu tieši šo stipendiju, tāpēc varu secināt, ka mans darbs ir ticis novērtēts un par to jūtos pateicīgs. Tas dod iedvesmu turpmākiem darbiem un patīkamu sadarbību.”

2015. gadā Mārcis aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "(2,6-Dihlorfenil)acetilguanidīna un etil hinuklidīn-4-karboksilāta sintēzes metožu izstrāde" un turpina studijas maģistrantūrā.