Zane Jūra

Studē: LU Medicīnas fakultāte, bakalaura studiju programma „Farmācija”.
Raksturo: Azartiska, mērķtiecīga un daudzpusīga.
Moto: Nav vārda nevaru, ir tikai negribu.

Zane Jūra „Olainfarm” stipendiju 1 400 eiro apmērā ieguvusi 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Pēc vidusskolas absolvēšanas sāku mācīties farmāciju Latvijas Universitātē, neko daudz par to nezinot. Zināju, ka gribu saistīt savu dzīvi ar eksaktajām zinātnēm, un nevienu brīdi nenožēloju veikto izvēli. Paralēli studijām strādāju „A-Aptiekā”. Esmu iesaistījusies arī EPSA (European Pharmaceutical Students' Association), kur palīdzu rediģēt tekstus angļu valodā.

Iegūtā stipendija, par ko jāsaka paldies AS „Olainfarm”, dos man iespēju apmeklēt kādu no asociācijas pasākumiem Eiropā, tur pārstāvēt Latvijas studentus un pilnveidot sevi. Uzskatu, ka esmu ieguvusi šo stipendiju, jo esmu gudra, droša un aktīva, labprāt pieņemu jaunus izaicinājumus un cenšos pati meklēt iespējas, negaidot, ka dzīve visu piespēlēs pati. Tas, kas jāiegūst studiju laikā, ir ne tikai izglītība, bet arī cita veida pieredze, kas dotu pievienoto vērtību, lai vēlāk spētu izcelties citu acīs.”

2015. gadā Zane aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Alcheimera slimības modelēšana žurkām ar streptozotocīna intracerebroventrikulāro ievadīšanu" un turpina studijas maģistrantūrā.