Žanete Kiseļeva

Studē: LKA, programmā „Kultūras teorija un menedžments”.
Hobiji: Māksla un literatūra.
Raksturo: Daudzpusīga un dažāda.
Moto: Viss paies.


Žanete Kiseļeva 2014./2015.akad. gadā ir ieguvusi Saldus novada pašvaldības stipendiju „Medusmaize” 1 420 eiro apmērā, par sevi stāsta:

„Izvēlējos studēt programmā „Kultūras teorija un menedžments” Latvijas Kultūras akadēmijā, jo no Latvijas augstskolu piedāvātajām programmām šī šķita man vispiemērotākā.

Mani pašu saista literatūra, māksla un kultūra kopumā, ar to saistītos pasākumos arī iesaistos. Pašai ir svarīgi izmantot visas iespējas, tādēļ arī dažkārt pieklājīgi noslogoju sevi, tāpēc arī moto: „Viss paies.” Ar tādu domu ir vieglāk izdarīt visu, ko esmu apņēmusies, kad pienākumi sāk līt pāri malām.

Stipendija jaunam, aizņemtam studentam ir labs atbalsts un drošības sajūta. Esmu par to ļoti pateicīga, jo man tā nopērk laiku. Atbildēt uz jautājumu, kāpēc tā piešķirta man, ir grūti. Iespējams tāpēc, ka Saldus novada labā esmu jau darījusi daudz un arī spēju labi pamatot, kāpēc man tā ir nepieciešama.”