Anna Auzāne

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, programmā „Filozofija”.
Hobiji: Lasīšana, daba un dabaszinātnes.
Raksturo: Analītiska un apdomīga.
Moto: „Cilvēks vispirms ir subjektīvi dzīvojoša iecere, nevis jūras putas, puvums vai puķkāposts.” (Žans Pols Sartrs, franču filozofs.)


Anna Auzāne ir absolvējusi Āgenskalna Valsts ģimnāziju, ieguvusi stipendiju „Ceļamaize 2014” (ar kompānijas „Arčers” atbalstu) 2 200 eiro apmērā un uzsākusi studijas LU. Par sevi stāsta:

„Bērnībā lasīju un arī tagad lasu daudz grāmatu, tāpēc vēlējos zināšanas, ko tās sniegušas, sakārtot vienotā pasaules uzskatu tīklojumā. Mācību iestādes nereti nodrošina audzēkņiem apjomīgu informācijas daudzumu, bet nenorāda, ko īsti ar to iesākt, tāpēc ceru, ka Vēstures un filozofijas fakultātē tā nebūs. 

Studijas piesaistīja tāpēc, ka filozofija ir daudzu citu (gan eksaktu, gan humanitāru) disciplīnu pamatā – ne velti ārstiem māca, piemēram, kritisko domāšanu, zinātnes filozofiju un loģiku, kas ļauj domāt ne tikai konkrētā gadījuma ietvaros, bet, ja vajadzīgs, arī abstrakti.

Vidusskolas gados apmeklēju Mazās filozofijas fakultātes nodarbības, tiešsaistē klausījos LU Open Minded un citus kursus par sev interesējošām tēmām, piedalījos literatūras, latviešu valodas, vēstures un vācu valodas olimpiādēs. Visvairāk gan patīk lasīšana; dažreiz mēģinu atrast laiku arī kādas esejas vai dzejoļa uzrakstīšanai.

Stipendija 1.kursā sniegs būtisku atspaidu, ļaujot iegādāties nepieciešamās grāmatas (šajā nozarē tās nereti ir ļoti biezas un ļoti dārgas), kā arī ieguldot savā un ģimenes budžetā. Domāju, ka stipendija „Ceļamaize” man tika piešķirta sekmju un labvēlīgo atsauksmju dēļ, lai gan vairāk par to mani interesē, piemēram, tas, vai esmu šodien kaut ko jēdzīgu izlasījusi, pārrunājusi vai izdomājusi.”