Anrijs Šimkus

Studē: LU Juridiskās fakultātes profesionālā maģistrantūras programma.
Hobiji: Skriešana, ģitāras spēlēšana, dokumentālo filmu skatīšanās.
Raksturo: Pragmatisks, mierīgs un nedaudz smieklīgs.
Moto: Vienalga, vai tev šķiet, ka vari vai vari vēl labāk - tev ir taisnība. Bet, ja tev šķiet, ka tu nevari - tad tu runā muļķības!

Anrijs Šimkus zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" stipendiju 3 000 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Savās studijās LU Juridiskajā fakultātē par vissvarīgāko vienmēr esmu uzskatījis centienus darīt vairāk nekā no studenta prasa pašas mācības. Tāpēc esmu izmantojis visas iespējas, ko Universitāte man ir piedāvājusi.

Kā svarīgāko jāmin aktīva dalība nacionāla un starptautiska mēroga tiesu izspēlēs. 2014.gada aprīlī devos pārstāvēt LU komandu starptautiskajā mediju tiesību izspēlē Oksfordā. Pēc tam aizstāvēju LU godu, piedaloties Rīgas Juridiskās augstskolas rīkotajā tiesu izspēlē, kurā ieguvu labākā oratora un rakstiskā darba balvu. Taču jau 2015.gadā pārstāvēšu Universitāti pasaulē prestižākajā tiesas izspēlē - "Phillip C. Jessup" starptautisko tiesību izspēlē Vašingtonā. Visās šajās izspēlēs man ir bijis jāveic nopietns pētnieciskais darbs par aktuāliem tiesību jautājumiem. Katra no šīm izspēlēm ir tikai stiprinājusi manu vēlmi veltīt sevi zinātnei un pētniecībai.

Vēlos teikt lielu paldies ZAB "Sorainen" pārstāvjiem Agrim Repšam un Elīnai Lūsei par izdarīto izvēli. Šīs stipendijas iegūšana ir ne tikai liels pagodinājums, bet arī lieliska motivācija turpināt iesāktos darbus un sasniegt jaunas virsotnes. Tas ir apliecinājums tam, ka maniem spēkiem tic un padarīto novērtē viens no labākajiem un studentiem draudzīgākajiem zvērinātu advokātu birojiem Baltijā.

Savukārt par rekomendācijas sniegšanu saku paldies LU lektoram Mārim Lejniekam, bet jo īpaši LU asoc.profesoram Artūram Kučam, kuram esmu arī milzīgu pateicību parādā par manis "ievilkšanu" izspēlēs un pētniecībā.

LU katram studentam var dot tik daudz iespēju personīgajai un karjeras attīstībai, cik katrs pats ir gatavs paņemt. Tāpēc aicinu visus studentus nestāvēt malā, nebaidīties no izaicinājumiem un tiekties pēc izcilības, jo, kā saka - pasaule pieder drosmīgajiem!”

2015. gadā Anrijs aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Žurnālista un viņa tiesību sargāt avotus definīcija Eiropas un starptautiskajās tiesībās".