A. Ramāna stipendija Speciālās izglītības skolotājiem

Stipendijas ieguvēji 2015./2016. akad. gadā: