„Ad verbum” stipendija

Stipendijas ieguvēji 2015./2016. akad. gadā: