Klaudija Gadišķe

Studē: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, programmā „Uzņēmējdarbības loģistika”.
Hobiji: Fotografēšana – foto apstrāde, pasākumu apmeklēšana, mūzika, kino, teātris.
Raksturo: Patstāvīga, loģiska, mērķtiecīga, centīga, sabiedriska, precīza, saprātīga.
Moto: “Kas mani nenogalina, padara mani stiprāku!”

„Izvēlējos studēt RTU uzņēmējdarbības loģistiku tieši tādēļ, ka šī ir tā nozare, kura nākotnē noteikti būs vajadzīga. Iemesls kāpēc tieši šī programma mani saista ir tas, ka tā sevī iekļauj valodu zināšanas, matemātisko domāšanu un starptautisku komunikāciju.

Mana aizraušanās ir fotografēšana, mirkļa iemūžināšana kā paliekoša vērtība.

Šī stipendija man nozīmē, ka varu turpināt savas zināšanas iegūt augstskolā papildus nestrādājot – uzmanību veltīt mācībām.

Manuprāt, šī stipendija tika piešķirta tieši man, jo mani līdzšinējie mācību sasniegumi bija augsti, kā arī mana centība un vēlme turpināt mācības.”