Lelde Skutele

Studē: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”

Moto:  Kas grib, tas var!

Vienmēr esmu bijusi aktīva ārpuspulciņos – piedalījusies teātra uzvedumos, absolvējusi Jelgavas mūzikas skolu kā akordeoniste, kā arī vidusskolas laikā aktīvi veidoju un publicēju skolas avīzi, kam pateicoties sastapos ar dažādiem ievērojamiem cilvēkiem novada un valsts līmenī.

Jelgavas novads ir man mīļš ar savu dabas daudzveidību, attīstību un aktīvajiem cilvēkiem – ar lepnumu varu teikt, ka tas ir mans dzimtais novads!

 

Kopš pirmā kursa, kad tiku pagodināta ar Jelgavas novada pašvaldības stipendiju, esmu augusi vairākos veidos un iepazinusi neizmērāmo darbaspēka potenciālu, kas katrā mīt. Stipendija man ir devusi neizsakāmi daudz - tā man ir iemācijusi centību, neatlaidību, mērķtiecību, laika plānošanu un spēju paveikt pēc iespējas vairāk. Stipendija nodrošina manu neatkarību un patstāvību, tas man ir liels atbalsts studiju gados.

Pateicos, ka manī tika saskatīts tas, kā dēļ par labu tika lemts man piešķirt stipendiju!