Valfrīds Lavenieks

Studē: Latvijas Lauksaimniecības universitātē agronomiju un laukkopību

"Dzīvoju Latvijas labākajā novadā - Jelgavas novadā, ar ko vienmēr esmu lepojies, jo šeit, manuprāt, dzīvo foršākie cilvēki. Par to esmu pārliecinājies dejojot Vilces jauniešu deju kolektīvā "Vilciņš" un trenējoties Jelgavas novada sporta centrā, pie treneres Lailas Nagles. Turklāt, visu bērnību un pamatskolas gadus esmu pavadījis Vilcē, bet vidusskolu Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

Brīvdienās man patīk nodarboties ar bitēm. Mācos LLU par agronomu laukkopi un savu nākotni saistu ar lauksaimniecību."