Egīls Markus

Studē: Rīgas Tehniskā universitāte Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Arhitektūra".
Hobiji: Kvalitatīva dizaina izstrāde līdz augstai detalizācijai. Piesaista jaunas tehnoloģijas un uzņēmējdarbība. Ikdienā nodarbojos ar sportu.
Raksturo: Kvalitāti un radošumu turu augstā vērtē. Ģenerēju idejas, trakas un vēl trakākas. Mērķtiecīgs ikvienā dzīves sfērā. Skatos uz pozitīvo apkārt, negatīvo atstāju otrajā plānā.
Moto: 1. To, ko kāds cilvēks iepriekš ir sasniedzis, ir iespējams atkārtot. 2. Bez cīņas nav uzvaras.

„Mani ne vienmēr piesaista vieglākais ceļš. Izvēloties vieglāko ceļu pastāv iespēja kaut ko darba procesā pazaudēt, kā piemēram, svarīgu jautājumu neaktualizēšanu plašākā cilvēku lokā. Līdz ar to uzskatu, ka ir nepieciešams ļoti detalizēti iedziļināties darba procesā.

Arhitektūras projektēšana ir visīstākais izaicinājums un cīņa par estētiskas vides nepieciešamību mūsu ikdienas ritmos. Arhitekta uzdevums ir radīt vizuāli pievilcīgu un funkcionējošu telpu ap mums. Mans mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par labu arhitektūru sniedzot augstas kvalitātes arhitektūras pakalpojumus atbilstošus mūsdienu prasībām, bet pats galvenais panākt, ka vide kļūst daudz piemērotāka cilvēka vajadzībām.

Paldies Rīgas Tehniskajai universitātei un Latvijas Universitātei par manis izvirzīšanu stipendijas saņemšanai. Tas ir papildus apliecinājums, ka ir vērts turpināt censties uzstādīt augstus mērķus savas profesijas padziļinātākai izpratnei.”