Jānis Lungevičs

Studē: RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas  fakultātē, maģistrantūras studiju programmā “Ražošanas tehnoloģija”
Hobiji: Velo braukšana, motokross, snowbords u.c. aktīvā atpūta, ģitāras u.c. mūzikas instrumentu spēlēšana, dažādu kultūras pasākumu apmeklēšana
Raksturo: Mierīgs pēc dabas un ar filozofiski plašu redzējumu uz apkārt notiekošo
Moto: Labs darbiņš, kas padarīts

„Esmu izvēlējies saistīt savas augstākās izglītības gaitas ar ražošanas procesu automatizāciju un racionalizāciju, jo uzskatu, ka šī ir sfēra ir nemitīgā attīstības procesā un tā sniedz būtisku devumu racionālākai dabas resursu izmantošanai.

Papildus studiju procesam, aktīvi nodarbojos ar zinātnisko darbību kura saistīta ar triboloģisko un metroloģisko īpašību izpēti dažādiem mašīnbūves un sporta sfērā izmantotiem materiāliem, tai skaitā, kamaniņu un bobsleja sliecēm.

Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendiju saņemu atkārtoti, līdz ar to varu minēt, ka iepriekšējā perioda ietvaros saņemtā stipendija man sniegusi iespēju pilnvērtīgi darboties akadēmiskajā sfērā, izslēdzot nepieciešamību papildus meklēt darbu citā nozarē, kā arī attīstīt savus hobijus ārpus universitātes ietvariem."