Kristapa Morberga stipendija (LMA)

Stipendijas ieguvēji 2015./2016. akad. gadā: