Daina Kosīte

Studē: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, profesionālā bakalaura programmā „Psiholoģija”.
Hobiji: personības izaugsme, ceļošana, grāmatu lasīšana
Raksturo: zinātkāra, atvērta jaunai pieredzei, atbildīga

"Patiesums, atklātība un vienkāršība ir tās īpašības, ko man patīk atklāt sevī un citos.

Psiholoģijas studijas LU savā ziņā ir mainījušas manu pasaules redzējumu, attieksmi pret līdzcilvēkiem un sabiedrības procesiem. Priecājos, ka studiju laiks ir jēgpilns un ka iegūtās zināšanas varu turpmāk pielietot gan akadēmiskajā vidē, gan profesionālajā darbībā.  Man nozīmīgi šķiet tas, ka spēju dot labumu pasaulei.

Pētniecības jomā esmu pievērsusies ēšanas uzvedības izpētei, mēģinot noskaidrot, kā tieši tā ir saistīta ar cilvēku emocionālo stāvokli, spējām savas emocijas apzināties un regulēt, kā arī pētot ēšanas grūtību saistību ar citiem psiholoģiskajiem un sociālajiem faktoriem.

Esmu pateicīga LU Fonda mecenātu izrādītajai uzticībai, un ir ļoti liels pagodinājums saņemt mecenātu stipendiju otro reizi."