Eduards Skvireckis

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultātē, Klasiskās filoloģijas BSP
Hobiji: grāmatas, kino, pastaigas
Raksturo: pedantisks, mērķtiecīgs, zinātkārs
Moto: γνῶθι σεαυτόν (Izzini pats sevi)

"Tieksme pēc pašsapratnes un simbiotisko (kopā-dzīvošanas) prakšu izziņas, kas sākotnēji mani virzīja pa reliģiski iekrāsotām takām, visbeidzot noveda pie filozofijas studijām Latvijas Universitātē. Izkristalizējoties akadēmisko interešu pamatpriekšmetam, kas ir antīkā filozofija, vienlaikus radās nepieciešamība pēc sengrieķu un latīņu valodu apguves. Iegūstot bakalaura grādu filozofijā un uzsākot studijas maģistrantūrā, šī nepieciešamība kļuva akūta, kuras rezultātā veicu “aristokrātisku atkāpi” no sava tiešā pētījuma priekšmeta un sāku klasiskās filoloģijas studijas, realizējot apgrieztu klasisko izglītību.

Klasiskās filoloģijas studijas pilda ne tikai komplementāru funkciju filozofijai, kas bija mans sākotnējais mērķis, bet arī sniedz instrumentus un metodi jēdzieniskā aparāta izveidei, ar kura palīdzību ir iespējams pārvērtēt pozīcijas un vērtības, kas caurvij mūsdienu pasauli. Pateicoties abu nozaru apguvei un to savstarpējai sasaistei (papildus tam, esmu apmeklējis kursus teoloģijā un psihoanalīzē, un veicu patstāvīgas studijas literatūras, teātra un kino vēsturē), esmu ieguvis potenciāli drošu starpdisciplināru atskaites punktu, kas ļauj pētīt cilvēka gara pasauli tās veselumā, atsakoties no slīkšanas aizvien šaurākā specializēšanās labirintā, kas ir tik raksturīgs humanitāro zinātņu pētniecībai mūsdienās.

Manas šībrīža pētnieciskās intereses saistās ar antīkās pasaules recepcijas Latvijā apzināšanu un analīzi – tās ietekmi uz filosofijas attīstību, reminiscencēm literatūrā un tās lomu terminu izveidē un sabiedrības domas veicināšanā kopumā. Analīzes rezultāti ne tikai aizpildītu trūkstošos fragmentus ideju vēstures mozaīkā, bet, iespējams, sniegtu būtiskas premisas izpratnei par terminoloģijas vēsturisko veidošanos un nostiprināšanos latviešu valodā.
Esmu pateicīgs par LU Fonda Kristapa Morberga stipendijas komisijai par lēmumu piešķirt man stipendiju, kas vienlaikus ir ne tikai materiāls balsts studijās, bet arī augsts pagodinājums, kas kalpo kā motivācija turpināt ceļu uz akadēmisku izcilību un Latvijas Universitātes prestiža celšanu."