Katrīna Rudzīte

Studē: Humanitāro zinātņu fakultātē, Bakalaura studiju programmā "Kultūras un sociālā antropoloģija"

"Mans pašizteiksmes un komunikācijas veids ir valoda - rakstu dzejoļus, literatūrkritikas, kā arī interneta blogu.

Antropoloģiju studēju tādēļ, ka šī joma, aplūkojot domāšanas un uzvedības modeļus un to atšķirības dažādās kultūrās, sniedz iespēju atkal un atkal meklēt atbildes uz jautājumu, kas mani nav pārstājis interesēt kopš bērnības, proti, kāpēc lietas notiek tā, kā notiek, un kāpēc cilvēki rīkojas tieši tā, kā rīkojas. Manā skatījumā antropoloģija līdzīgi kā māksla var kalpot par cilvēciskās pieredzes saprašanas, sakārtošanas un strukturēšanas instrumentu, tādējādi sniedzot iespēju noārdīt dažādus aizspriedumus un stereotipus un veidot atvērtu sabiedrību.

Par Kristapa Morberga stipendijas saņemšanu ārkārtīgi priecājos un to novērtēju. Tās sniegtā materiālā stabilitāte šajā studiju gadā man noteikti ļoti palīdzēs pilnvērtīgi koncentrēties mācību procesam."

Katrīna ir publicējusies interneta žurnālā "Satori", literārajā žurnālā "Karogs" un avīzē "Kultūras Forums", ka arī "Kultūras Dienā". Piedalījusies Iesācēju autoru seminārā, kā arī "Literārās akadēmijas" prozas meistardarbnīcā. (Avots: Satori.lv)

Par savu dzejas krājumu "Saulesizplūdums" 2015. gada aprīlī Katrīna ir saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu nominācijā "Spilgtākā debija". Krājums tika atzīts par daudzsološāko pieteikumu Latvijas rakstniecībā.