Olga Senkāne

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultātes Doktora studiju programma "Filozofija"
Hobiji: šobrīd atliek laika tikai filozofijai, līdz šim aizrāva studentu teātra vadība, dzeja un dzejas kompozīciju veidošana
Raksturo: spīts – neskatoties uz šķēršļiem – iet uz savu mērķi; nespēja atsacīt – lai cik maz laika – būt pretimnākošai; principi – nekad nesolīt – bet izdarīt; neapvainoties, ja kāds domā citādi (viņam ir uz to tiesības!) 
Moto: Vēl ritu. (Rainis)

2003.gadā Olga ir aizstāvējusi doktora disertāciju literatūrzinātnē, literatūras vēstures apakšnozarē, taču nolēma iegūt otru, radniecīgu humanitāru specialitāti, un šobrīd studē kultūras filozofijas apakšnozarē. "Savos pētījumos (ap 70 publikācijas) analizēju galvenokārt filozofisko daiļliteratūru. Šobrīd manas uzmanības lokā ir vācu romānisti, tāpēc iespēja nodarboties ar pētniecību vienā no Vācijas augstskolām ir nākusi īstajā laikā," norāda stipendiāte.

Par Vācijas universitātes izvēli viņa stāsta: "Baltijas senākās augstskolas – Greifsvaldes Universitātes Filozofijas fakultātei ir sena vēsture un tradīcijas. Esmu vairākas reizes tur stažējusies kā literatūrzinātniece. Universitātei ir brīnišķīga bibliotēka, kur esmu iecerējusi pavadīt lielāko daļu sava laika, apzinot sekundāro literatūru par F.Kafkas un H.Heses filozofiskā žanra darbiem, kā arī teorētiskus pētījumus par diskursīvās (jēdzieniskās) un tēlainās domāšanas attiecībām filozofiska skatījuma vai pat sistēmas atklāsmē."

"Paldies LU fondam par man piešķirto Kurta Hāgena stipendiju, kas ļaus veselus četrus mēnešus nedomāt par citiem darbiem un pienākumiem, bet koncentrēties uz promocijas darba uzrakstīšanu."