Mārtiņš Dātavs

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistrantūras studiju programmā
Hobiji: grāmatu lasīšana, mūzika, ceļošana 
Raksturo: sociāli aktīvs jaunietis, bez bailēm no visa jaunā un citādā
Moto:  “Pieaugot zināšanām, pieaug šaubas.” (Johans Volfgangs von Gēte)

"Vēsture mani ir interesējusi kopš es sevi atceros. Pirmā saskarsme ar to nenoliedzami bija agrā bērnībā, kad uz mani liktenīgo iespaidu atstāja dažādas mākslas filmas par vēsturiskiem notikumiem. To var uzskatīt kā sākumu garam un sarežģītam ceļam, kas mani pēc vidusskolas absolvēšanas noveda līdz Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātei, kur uzsāku vēstures studijas. Tas neapšaubāmi bija radikāls pagrieziena punkts manā garīgajā izaugsmē, jo apgūtā informācija un iegūtā pieredze ir veicinājusi manas kritiskās domāšanas pieaugumu līdz tādam līmenim, kas man ļauj izprast pagātnes un tagadnes sabiedrības, kuras aplūkojot kopumā, rodas vismaz daļējs priekšstats par tās iespējamo nākotni. Vēsture izmainījusi manu skatu uz visām dzīves sfērām, kas uz visu apkārtējo liek skatīties sarežģītāk, skeptiskāk un detalizētāk. Viennozīmīgi, tas ir manas dzīves ieguvums...

Es vēlos izteikt visdziļāko pateicību LU Fondam par VDK zinātniskās izpētes stipendijas piešķiršanu, kas man ne tikai radījusi papildus motivāciju savām studijām, bet arī ļāvusi vēl dziļāk ieskatīties vienā no tumšākajām Latvijas vēstures lapaspusēm un par to veikt objektīvu un kritisku zinātnisku pētījumu, kas iespējams, kalpos kā līdzeklis vēstures izpratnei nākotnē. Vēl es vēlētos pateikties visam Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsturnieku kolektīvam, kas, apvienojot interesanto ar noderīgo, veicinājis manu izaugsmi un padarījis manus studiju gadus par vieniem no skaistākajiem gadiem manā līdzšinējā dzīvē."