Kristaps Kravalis

Studē: LU Teoloģijas fakultāte, Teoloģijas un reliģiju zinātnes maģistrantūras programmā.
Hobiji: Viss aktīvais un sportiskais, āra dzīves aktivitātes.
Raksturo: Aizrautīgs, atvērts, vienmēr kustībā un nereti dziļdomīgs.
Moto: Taviem lēmumiem jāatspoguļo tavus sapņus un cerības, nevis bailes un nedrošību.   

“Jau pamatskolas gados skolotāji un klasesbiedri man deva iesauku “filosofs” un “psihologs”. Šķiet, viņi manī ieraudzīja kaut ko, kas alka pēc dziļuma, plašuma, jēgas, izpratnes un kopskata. Savos meklējumos skaidri nonācu pretī patiesībai un vidusskolas beigās sāku sekot Kristum, kas iedrošināja sekošanu papildināt arī ar akadēmiskām studijām. Pēc trīs teoloģijas studijās pavadītajiem gadiem esmu sapratis, ka Teoloģijas fakultātē iegūto ir ļoti grūti nodalīt no manas ikdienas dzīves, jo viss iegūtais praktiski uzreiz tiek lietots praksē dažādos veidos. Cilvēki, zināšanas un pieredze, ko iegūstu studiju gaitā, mani nepārstāj izbrīnīt, izaicināt, iedvesmot un iedrošināt.

Jau no TF bakalaura studiju sākuma paralēli pavērās iespēja iesaistīties arī dažādos sociālos projektos.  Sākotnēji tie bija saistīti ar Rīgas V. Sv. Ģertrūdes draudzes aktivitātēm, vēlāk – arī dažādiem sociālā riska grupas jauniešu projektiem ārpus draudzes. 2012. gada laikā vadot nometnes, jauniešu vakarus, izbraukumus uz bērnu namiem un sporta nodarbību projektus, sāku aptvert reālo situāciju ar jauniešu darbu Latvijā. Vēlāk, pieņemot savas draudzes aicinājumu kļūt par jauniešu vadītāju, ar komandu uzsākām vairākus sociālus projektus (Dubulttreniņš, jauniešu alfa, Kambaris u.c.), kas pēc mūsu domām Latvijas jaunatnē varētu ienest reālas, pozitīvas pārmaiņas.

Modra K. Gulbja piemiņas stipendija ne tikai palīdz atbrīvot vairāk laika studijām, bet arī darbam pie augstāk minētajiem sociālajiem projektiem. Stipendijas komisijas uzticība ir ļoti iedrošinoša un motivē dedzīgi doties uz priekšu, apzinoties Jēzus aicinājumu būt par “pasaules gaišumu” un “zemes sāli”... 
Paldies!”

2014. gadā Kristaps aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Mēlēs runāšanas fenomens: klasisko Vasarsvētku draudžu un agrīno baznīctēvu izpratnes salīdzinājums" un turpina studijas maģistrantūrā.