Aleksandra Moskvina

Studē: LU Medicīnas fakultāte, bakalaura programmā „Farmācija”.
Hobiji: Pasākumu un cilvēku organizēšana, valodas, ceļošana, grāmatu lasīšana.
Raksturo: Visa kā organizētāja ar simtiem ideju galvā, ar nenormālāko vēlmi darboties un “iesūkt” sevī jaunu jo jaunu informāciju.
Moto: Vienmēr ir jāmēģina! Ja tu pamēģini, tev ir divi iespējamie rezultāti. Ja nē – tikai viens!

"Studiju programmas izvēle bija nejauša, bet, manuprāt, liktenīga. Vienmēr esmu gribējusi studēt uzņēmējdarbību, bet, uzsākot studēt farmāciju, sapratu, ka atradu savu nākotnes uzņēmējdarbības jomu un uzņēmējdarbības talants man ir pats par sevi kaut kur asinīs.

Salaspils novada stipendija man ir kā signāls tam, ka esmu izvēlējusies pareizo kustību virzienu. Man bija iespēja studēt Vācijā. Es paliku Latvijā un tagad esmu pārliecināta, ka pieņēmu pareizo lēmumu. Šo stipendiju var uzskatīt arī par sava veida atalgojumu par iepriekš padarītiem darbiņiem – aktivitāte skolā un arī citās vietās un līmeņos. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai tavu darbu novērtē arī citi. Tas dod enerģiju un rada vēlmi darboties tālāk."