A. Galējas-Dravnieces piemiņas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2016./2017. akad. gadā: