Svjatoslavs Kistkins

Studē LU Medicīnas fakultātes bakalaura studiju programmā “Ārstniecība”

Kāda ir Tava misija?
Kļūt par labu ārstu

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?
Ticēt sev, un strādāt, un mācīties cik vien spēka ir

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?
Deila Kārnegija grāmatas

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?
“Front of the class” (2008)

Kāds ir Tavs dzīves moto?
Nekad, nekad, nekad, nekad nepadodies!