Alise Ella Pretkalniņa

Studē LU Fizikas un Matemātikas fakultātē, bakalaura programmā “Fizika”

Kādasīpašības un sasniegumu, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU Fonda stipendiju?

Īpašības - uzņēmība un neatlaidība.

 Sasniegumi - labas sekmes. 

Kada ir Tava misija?

Attīstīt pasauli un padarīt to par labāku vietu. 

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?

Es iesaku nebaidīties! Mēģināts nav zaudēts!

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Mišels Velbeks "Pakļaušanās"

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

“Click” (2006) 

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Neierobežo sevi - nedzīvo dzīvi pēc viena moto!