Estere Kalks

Studē LU Humanitāro zinātņu fakultātē, bakalaura programmā “Baltu filoloģija”

Kādasīpašības un sasniegumu, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU Fonda stipendiju?

Mērķtiecība un neatlaidība. Domāju, ka Fonda komisiju uzrunāja arī mans dzīvesprieks – vienmēr smaidīga un pārliecināta par to, ko daru.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?

Šajā procesā nav, ko zaudēt – tas ir vērsts tikai uz pozitīvu iznākumu, ar iespēju  pārbaudīt spēkus un virzīt sevi pretī jauniem mērķiem.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Anna Sakse „Pasakas par ziediem”,

Harieta Bīčere – Stova „Krusttēva Toma būda”,

Māris Bērziņš „Svina garša”.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

„Ekskursante” un „Melānijas hronika”. Abi mākslas darbi aptver ļoti smagu tēmu Baltijas vēsturē, taču tai pat laikā tie mums ir absolūti nepieciešami.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Ceļš uz augšu sākas no sirds