Nora Ventaskraste

Studē LU Juridiskā fakultātē, bakalaura programmā “Tiesību zinātne”

Kādasīpašības un sasniegumu, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU Fonda stipendiju?

Mana mērķtiecība un gribasspēks studijās. Kā arī sabiedriskās aktivitātes ārpus tām - studentu pašpārvaldē, deju kolektīvā un LU Fondā.

Kāda ir Tava misija?

Būt labam un laimīgam cilvēkam. Jo tas ir visa pamats - atslēga, lai būtu veiksmīga gan savā profesijā, gan dzīvē.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?

Pieteikties, jo neatkarīgi no rezultāta, uzdrošināšanās un jaunu un augstāku mērķu izvirzīšana sev, ceļ cilvēku augstākā dzīves kvalitātē.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Robina Šarmas grāmatu "Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari", jo atziņas tajā katram lasītājam sniegs savas mazās dzīves atklāsmes, kas var pilveidot un bagātināt katra dzīvi.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu filmu "Sapņu komanda 1935", jo tā pierāda, ka patiesa meistarība un spēks neslēpjas materiālās dzīves vērtībās. Cīņasspars katru cilvēku var aizvest līdz lielākajiem mērķiem un virsotnēm.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

„Lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, nevis jāgaida šurpnākam” /Imants Ziedonis/