Timermaņa stipendija konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs

Stipendijas ieguvēji 2016./2017. akad. gadā: