Alise Ella Pretkalniņa

Studē Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Spēja plānot savu laiku, drosme un neatlaidība, vēlme izdarīt vairāk nekā "pietiekami". 

Kāda ir Tava misija?

Mana misija ir attīstīt pasauli un padarīt to par labāku vietu, mācīties un augt.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Iesaku nebaidīties, tu nevari neko zaudēt, tikai iegūt!

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

"The Power of Habit", Charles Duhigg.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

About Time (2013).

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Mēs augam tikai tad, kad dzīvojam ārpus savas komforta zonas.