Antons Pribitoks

Studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas maģistra studiju programmā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Pieļauju, ka nozīme ir pētniecības rezultātiem, starptautiskiem konkursiem un vērtējumam, kā arī pretendenta motivācijai.

Kāda ir Tava misija?

Censties atrisināt jautājumus, kuri līdz šim nav atrisināti.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Ieteiktu pieteikties, jo pašam pretendentam ir tikai aptuvena informācija par kritērijiem un vērtēšanas mehānismu, savukārt komisija (sabiedrība) spēj objektīvāk novērtēt mērķus, darbus un to nozīmi.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

"The Strangest Man" G. Farmelo, "The Universe in a Nutshell" S. Hawking u.c., klasiskā literatūra

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Viena noteikta nepastāv, pastāv virkne ar principiem. (iespējams "Svarīgi nepārtraukti jautāt" (A. Einstein) u.c.)