Jānis Leitāns

Studē Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes doktorantūras studiju līmenī.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Mērķtiecība, uzņēmība, aizrautība. Šīs īpašības manā pētījumu sfērā man ir ļāvušas sasniegt labus rezultātus, kas arī tika novērtēts.

Kāda ir Tava misija?

Nekad neatteikt palīdzību un vienmēr tiekties uz savu mērķi. Ar savu darbu vēlos attīstīt zinātni Latvijā un sekmēt Latvijas izaugsmi.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Uzdrošinies novērtēt sevi!

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Andy Weir “The Martian”.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

“The Lord of the Rings” triloģija (extended edition),

 “Back to the Future” triloģija

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Tiecies uz maksimālo, neapstājies pie sasniegtā!