Engures novada pašvaldības stipendija

Stipendiju ieguvēji 2017.2018. akad. gadā: