Ernesta Felsberga piemiņas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2017./2018. akad. gadā: