Jānis Raivis Mucenieks

Studē Rīgas Tehniskajā universitātē Arhitektūru.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Vēlēšanās pilnveidot sevi, mēģināt sasniegt šķietami nesasniedzamo, nebaidīšanās no grūtībām.

Kāda ir Tava misija?

Dot nozīmīgu pienesumu sabiedrībai.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Labāk mēģināt nekā nožēlot neizdarīto.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Kārlis Skalbe "Kaķīša dzirnavas".

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"The Bucket List".

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Neierobežoju sevi ar moto. Cenšos dzīvi vadīt pēc vislabākās sirdsapziņas pret sevi un cilvēkiem sev apkārt.