Anna Patrīcija Mālere

Studē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmā “Tiesību zinātne”.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Mērķtiecība, gribasspēks un aizrautība. Mācos ar labām sekmēm, darbojos studentu pašpārvaldē, dejoju tautiskās dejas un apzinos savus nākotnes mērķus, ko vēlos sasniegt, uz kuriem tiecos jau tagad.

Kāda ir Tava misija?

Mana misija ir, pilnveidojot sevi, pilnveidot vidi sev visapkārt. Palīdzēt ikvienam, kam varu ar savām zināšanām un prasmēm. Tāpat, par savu misiju uzskatu ar lepnumu nest un popularizēt Universitātes vārdu Latvijā un pasaulē.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Zaudētāji ir tikai tie, kuri nemēģina. Centies, piesakies, un, kas zina, varbūt arī Tev izdosies!

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Ikvienam ieteiktu izlasīt divas grāmatu sērijas. Pirmārt, “Mēs, Latvija XX gadsimts”, jo tā atklāj latviešu pagājušā gadsimta vēsturi, un ļauj to labāk izprast, izdzīvojot kopā ar romānu varoņiem un tēliem. Šajā sērijā īpaši rekomendēju Noras Ikstenas grāmatu “Mātes piens”. Otrkārt, ieteiktu izlasīt Harija Potera sēriju, ar ko kopā uzaugu. Lai gan Roulingas pamatauditorija bijuši bērni, arī pieaugušajiem stāsts ir aizraujošs, jo, kā ikviena izcila bērnu pasaka, arī šī ir rakstīta divos līmeņos – pirmo saprot jaunākā auditorija, savukārt otro spēj saskatīt tikai tie, kas guvuši zināmu dzīves pieredzi.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Par labām filmām uzskatu tās, kuras rosina domāt, un kuru atrisinājums iepriekš nav paredzams. Tāpat, man ļoti patīk fantastikas filmas. Abu šo kritēriju apvienojums ir, piemēram, pagājušajā gadā iznākusī “Arrival”, ko arī ieteiktu noskatīties.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Mans dzīves moto ir – “ja nevari dzīvē ko aizsniegt, paņem soliņu, kur pakāpties, nav nekā neaizsniedzama”.