Artūrs Šilaks

Studē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē ķīmiju 2. kursā bakalaura studiju līmenī.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Manuprāt, čaklība un zinātkāre ļāva man saņemt LU Fonda stipendiju. Dalība olimpiādes, ķīmijas kursos un zinātniskajos šovos arī vecināja pašizaugsmi un tālāku izvēli studēt ķīmiju, kā arī pretendēt uz stipendijas saņemšanu. Tikai smags darbs varēs nodrošināt izcilus rezultātus gan studijās, gan darbā.

Kāda ir Tava misija?

Es vēlos veicināt zinātnes attīstību un popularizēšanu. Šī iemesla dēļ es bieži piedalos SIA “Laboratorium” zinātniskajos šovos, kā arī pētu elektroķīmiskos procesus, jo, manuprāt, elektroķīmijai ir liela nozīme gan neorganisko, gan organisko savienojumu sintēzē, jo šādā veidā var ievērojami vienkāršot un optimizēt tehnoloģiskos procesus.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Ja studentam ir iespēja pieteikties stipendijai, tas obligāti jāizmanto. Mēģināt kombinēt studijas ar darbu ir ļoti grūti, tāpēc eksistē vairākas programmas, kuras finansiāli atbalsta studentus. Galvenais nosacījums, protams, ir vēlme cītīgi strādāt.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Samuels Hantingtons. 1997. Civilizāciju sadursme.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Roberts De Niro. 1993. A Bronx tale.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Uzvara zina tikai nepieciešamību.