Salaspils novada pašvaldības stipendija

Stipendijas ieguvēji 2017./2018. akad. gadā