Līdz 2019. gada nogalei, kas ir Latvijas Universitātes simtgades gads, LU Botāniskajā dārzā ir paredzēts uzbūvēt jaunu energoefektīvu ēku – Filantropijas namu –, kas, demonstrējot viedo tehnoloģiju iespējas, simbolizēs arī filantropijas principus un tradīcijas, kas valda Latvijas Universitātes fondā.

Šo unikālo ēku “baros” atjaunojamie resursi un tēlu papildinās spilgti akcenti: Ziemas dārzs un Spoguļsiena. Ziemas dārzs ir kā nobriedušu mecenātu devīguma simbols. Ne velti savus ziemas dārzus var atļauties tikai retais, tā ir labklājības zīme. LU pirmajam lielākajam dižmecenātam Kristapam Morbergam arī bija savs ziemas dārzs Jūrmalas vasarnīcā. Šī nama ziemas dārzu varēs izbaudīt kā esošie, tā topošie Latvijas Universitātes fonda mecenāti un visi LU Botāniskā dārza apmeklētāji. Ceram, ka šī Ziemas dārza burvība rosinās kļūt vēl veiksmīgākiem visiem mums. Caurspīdīgums un atvērtība, kā uzticēšanās simbols, būs sajūtams ēkas dinamiski mainīgajos stiklojumos. Spoguļsienā ikviens varēs ieraudzīt gan zaļā dārza, gan savus atspulgus. “Augstu energoefektivitāti un komfortu gan cilvēkiem, gan augiem šādās nelielās būvēs ar lieliem stiklojuma laukumiem var sasniegt tikai ļoti pārdomāti kombinējot inovatīvus materiālus un adaptīvas konstrukcijas ar neironu tīklos bāzētu, “mācīties” varošu ēkas vadības sistēmu” atzīst projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” īstenotājs, LU Fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks Andris Jakovičs. Ik gadu LU fondam uzticas vairāki simti privātpersonas un uzņēmumi. Piemēram, 2017. gadā to skaits jau sasniedzis 650 personām. Ziedojumus “graudā” esam sākuši jau pieņemt vairāku gadu garumā un ar katru gadu to skaits pieaug. Tā ir lieliska iespēja arī uzņēmumam demonstrēt savas produkcijas augsto kvalitāti un savu dāsnumu kā mecenātam, pretī saņemot arī nodokļu atlaides. Aicinām arī Jūs pievienoties LU fonda mecenātu pulkam un Jūsu vārds ieies Latvijas, Latvijas Universitātes un Latvijas Universitātes fonda vēsturē - šis nams būs apliecinājums mūsu sadarbībai nākamajā LU simtgadē. Par bezskaidras naudas ziedojumiem priecāsimies LU fonda ziedojumu platformā. Tāpat priecāsimies par partneriem un ziedotājiem “graudā“– šos intelektuālos un materiālos ieguldījumus lūdzam saskaņot ar projekta iniciatoru grupu (Andris.Jakovics@lu.lv).

Dalīties