Jauna tīmekļvietne vēl ērtākai ziedošanai Amerikas latviešiem – www.friendslu.com

Pateicoties ASV dzīvojošo latviešu izcelsmes mecenātu labdarībai, pēdējo gadu laikā Latvijas Universitātes (LU) fonds ir saņēmis vairāku simtu tūkstošu dolāru atbalstu, kas tiek novirzīts attīstības projektu īstenošanai un stipendiju izmaksāšanai. Savā sestajā darbības gadā LU sadarbības organizācijas “Friends of the University of Latvia” (FUL) labvēļi lepojas ar jau sasniegto un ir gatavi jauniem izaicinājumiem, atklājot jaunu vietni vēl ērtākai ziedošanai – www.friendslu.com.

No sirds Universitātei

FUL ir labdarības organizācija, kas apvieno latviešu izcelsmes ASV pilsoņus, kuri vēlas atbalstīt LU un Latvijas attīstību kopumā, ziedojot stipendijām un attīstības projektiem. Ziedotāju dzīves stāsti ir dažādi, bet galvenokārt tos vieno saknes Latvijā. Daudzu mecenātu vecāki un vecvecāki ir pametuši Latviju, dodoties trimdā pastāvošās iekārtas dēļ. Par spīti atšķirtībai no Tēvzemes, tālumā esošie latvieši labprāt vēlas atbalstīt Latvijas Universitāti kā nozīmīgu zinātnes un kultūras veidotāju jau 99 gadu garumā. FUL ir dibināta 2012. gadā pēc mecenāta un Latvijas Republikas (LR) Goda konsula Džona Dž. Medvecka iniciatīvas.

Organizācijas valdes priekšsēdētājs, ilggadējs LU mecenāts, LU Goda biedrs, LR Goda konsuls Ilinojas pavalstī ir Roberts Blumbergs. Viņa vecāki ir dzimuši Latvijā, un visi viņa vecvecāki ir studējuši Latvijas Universitātē. Jo īpaši labi R. Blumbergs atceras savas vecmammas jaunību dienu stāstus, kā viņa ir dzīvojusi Latvijā un studējusi Latvijas Universitātē. “Latvijas nākotne ir balstīta uz izglītotu tautu, kas var pieņemt pareizos lēmumus. Es domāju, ka studenti ir Latvijas nākotne,” pauž R. Blumbergs, daloties savā motivācijā atbalstīt LU.

Dāsnums vairo sasniegumus

Ikviens ziedojums ir svarīgs, lai palīdzētu īstenot LU pētnieku un studentu projektus, tādējādi palielinot savu zinātnisko kompetenci, uzlabojot studiju vidi un nesot Latvijas un LU vārdu pasaulē. Kopējais atbalsts no Amerikas latviešiem ir mērāms vairāk kā pusmiljona ASV dolāru apmērā. Kopš 2012. gada ir piešķirtas 29 stipendijas visu zinātņu jomu studentiem, tai skaitā Andreja Pildegoviča stipendija diplomātijas studentiem, ko izveidojis Roberts Blumbergs. Vēl jāpiemin Laimoņa un Kristīnas Laimiņu ģimenes stipendija mikrobioloģijas zinātnē, Andra un Bettijas Ramānu stipendija Speciālās izglītības skolotājiem, Gunāra un Ināras Blumbergu stipendija LU Juridiskās fakultātes studentiem, Mundheim ģimenes stipendija izcilākajiem Bioloģijas un Ķīmijas fakultātes studentiem, Pētera Alunāna ģimenes stipendija, Vairas I. Pelēķis-Kristoferes stipendija un citas.

Lielākais sasniegums ir LU studentu Biznesa inkubatora izveide 2012. gadā, radot iespējas katram studentam kļūt par izcilu uzņēmēju. Idejas autors un mecenāts ir Džons Dž. Medveckis, kurš arī ir izveidojis LU Biznesa ideju fondu, ziedojot tam 100 tūkstošus dolāru. Aicinājumam atbalstīt projektu ir atsaukušies arī Inese un Ričards Driehaus, kuri arī projektam ir ziedojuši 100 000 dolārus, tādējādi 1 mēneša laikā tika savākti 200 tūkstoši dolāri. Tāpat nozīmīgs ir Antras, Bertrama un Kristapa Zariņu atbalsts, kuri 4 gadu laikā ziedojuši ap 100 000 tūkstošus ASV dolāru vēstures studiju atbalstam Latvijas Universitātē. Mecenāti vēlas vairot un spēcināt tautiešu vidū pastāvošo izpratni par vēstures jautājumu nozīmīgumu Latvijas valsts un sabiedrības dzīvē.

Ziedot būs vēl patīkamāk

Nupat ir izveidota jauna ziedošanas platforma www.friendslu.com ar iespēju arī turpmāk atbalstīt Latvijas Universitāti, ziedojot caur savu PayPal kontu vai izrakstot čeku. Mājaslapā ir apkopoti līdzšinējie mecenāti un labuma guvēji, aprakstītas iespējas atbalstīt LU arī turpmāk, izvēloties sirdij tuvāko projektu. Vietne ir pieejama gan latviešu, gan angļu valodā. LU fonds un FUL pateicas mājas lapas izstrādājam SIA “Turn Digital” un Pēterim Jurčenko personīgi par sekmīgo sadarbību un nesavtīgo atbalstu. “Latvijas Universitātes fonda vārdā lepojos ar mūsu sadarbību ar "Friends of the University of Latvia". Šo gadu laikā ir atbalstīti 7 vērienīgi projekti, kuros piedalījušies daudzi LU pētnieki un studenti no visām 13 fakultātēm. Daudzi projekti tiek atbalstīti vairākus gadus pēc kārtas. Esmu gandarīta, ka saikne, kas ir vienojusi un vieno Latvijas Universitāti, tās mācībspēkus un absolventus, ir stipra. Tam apliecinājums ir mecenāti, kuru vecāki, vecvecāki bijuši Latvijas Universitātes mācībspēki vai absolventi. Es novēlu atrast ceļu uz "Friends of the University of Latvia" vēl daudziem Latvijas Universitātes mācībspēku un absolventu pēctečiem,” savās pārdomās dalās LU fonda izpilddirektore un valdes locekle Laila Kundziņa.


Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla filantropijas organizācija, kas rūpējas par izciliem, centīgiem studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem, kā arī atbalsta izcilus izglītības, zinātnes, sporta un kultūras darbiniekus un projektus sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

Dalīties

Saistītais saturs

Tautieši, kas ASV rūpējas par Latvijas augstāko izglītību
06.11.2019.

Tautieši, kas ASV rūpējas par Latvijas augstāko izglītību

With sincere gratitude to the University of Latvia
14.08.2018.

With sincere gratitude to the University of Latvia

Universitāte saņem 53 000 EUR ziedojumu  no saviem draugiem Amerikā
26.01.2017.

Universitāte saņem 53 000 EUR ziedojumu no saviem draugiem Amerikā