Latvijas Universitātes (LU) fonds līdz 30.septembrim aicina LU sociālo zinātņu doktorantus un doktora grāda pretendentus pieteikties Timermaņa stipendijai konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs. Vienas stipendijas apmērs ir līdz 7 000 eiro.

Stipendija tiks pieškirta jau otro reizi. Tās dibinātājs ir mecenāts, Austrālijas latvietis Eigits Dāvis Timermanis. Stipendijas mērķis ir atbalstīt izcilus pētniekus, kuri veic tautsaimniecībai nozīmīgus pētījumus sociālajās zinātnēs, kas veicina konkurētspēju plašā izpratnē. Pretendenti var būt LU darbinieki, pie tam stipendiju skaits nav noteikts. Tiek sagaidīts, ka stipendijas saņēmēji 6 mēnešu laikā veiks pētījumus sociālajās zinātnēs, kas plašā izpratnē veicinās konkurētspēju, un veikto pētījumu rezultāti tiks publicēti augstas raudzes zinātniskajos žurnālos, savukārt pētnieki piedalīsies zinātnes komunikācijas pasākumos, kā arī rīkos savus publiskus pasākumus (piem., atklāto lekciju doktorantūras skolas ietvaros). Lai pieteiktos stipendijai, pretendentiem jāatsūta aizpildīta pieteikuma veidlapa uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv, iekļaujot CV un pētījuma pieteikumu: PIETEIKUMA VEIDLAPA 2018   Until September 30, 2018, University of Latvia doctoral students and doctoral degree candidates in social sciences are welcome to apply for UL Foundation patron Eigits Dāvis Timermanis’ scholarship, which will be awarded to research competitiveness in social sciences. UL employees can also apply.

The funding earmarked for one scholarship is up to 7 000 EUR.

Within 6 months, scholarship recipients are expected to conduct research in social sciences, which, in the broad sense, will promote competitiveness. The research results will be published in established, professionally recognized scientific journals, while researchers will participate in science communication activities, as well as organize their own public events (e.g., an open lecture in the framework of doctoral school). To apply for a scholarship please fill in the application form below and email it to fonds@fonds.lv until September 30.  APPLICATION FORM 2018

Dalīties

Saistītais saturs

LU fonda stipendiāti atgriežas ar augstas raudzes pētījumiem
21.11.2017.

LU fonda stipendiāti atgriežas ar augstas raudzes pētījumiem