"Programmējam ar prieku" mācību komplekts. Foto: Karlīna Engere, LU FMOF. Foto: Karlīna Engere, LU FMOF.

Ceturtdien, 12. septembrī, plkst. 16.00 LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā notiks LU fonda atbalstīta un LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) īstenota projekta “Programmējam ar prieku” prezentācijas pasākums. Tajā projekta īstenotājs, LU FMOF docents Dr. fiz. Ivars Driķis prezentēs ar platīna mecenāta SIA “Mikrotīkls” finansiālu atbalstu radītu mācību līdzekli programmēšanas pamatu apguvei.

Skaidrojot “Programmējam ar prieku” idejas rašanos, projekta autors, fizikas doktors, LU FMOF docents un pētnieks Ivars Driķis stāsta: “Jebkuras elektroniskas iekārtas uzbūvēšanai ir nepieciešami speciālisti, kas labi pārzina gan elektroniku, gan programmēšanu. Šādi speciālisti ir ļoti pieprasīti darba tirgū, un pieprasījums pēc tiem pieaug.” Šī iemesla dēļ ticis uzlabots Fizikas bakalaura studiju programmas kurss “Datori un programmatūra 1”, iekļaujot Arduino programmēšanu, kas nodrošina gan programmēšanas, gan elektronikas pamatu apguvi. “Gatavojot kursa saturu, tika konstatēts, ka tirgū nav pieejami piemēroti mācību elektroniskie moduļi, tāpēc radās ideja tos izgatavot pašiem,” tā Driķis.

“Programmējam ar prieku” ir LU fonda un mecenāta “Mikrotīkls” atbalstīts projekts, kura rezultātā izgatavoti 100 mācību līdzekļa eksemplāri, kas sastāv no mikrodatora, dažādiem moduļiem un vadiem. Kā minēts, didaktisko materiālu izmantos Fizikas bakalaura studenti, apgūstot programmēšanas pamatprincipus, bet citiem interesantiem ar jaunradīto mācību līdzekli būs iespēja iepazīties LU Zinātņu mājas bibliotēkā, kur tas būs pieejams individuālai lietošanai (jautāt bibliotekāram/ -ei).

Ar projekta rezultātā radītā mācību komplekta ideju, saturu un pielietojumu ikkatrs interesents varēs iepazīties “Programmējam ar prieku” prezentācijas pasākumā, kurā sīkāk par mācību līdzekli un tā tapšanas procesu iepazīstinās pats projekta autors Ivars Driķis. Projekta prezentācija notiks LU FMOF Elektronikas laboratorijā, kas atrodas LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas  (Jelgavas ielā 3) 503. telpā. Prezentācijas apmeklētājiem būs iespēja ne vien noskatīties studentu demonstrējumus, bet arī vienkāršākās darbības pamēģināt pašiem.

Vairāk par projektu lasi ej.uz/LUprogramme

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par mecenātu “Mikrotīkls”

LU fonda platīna mecenāts SIA “Mikrotīkls” ir uznēmums, kas izstrādā MikroTik RouterOS programmatūru un ražo RouterBoard iekārtas ar mērķi nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA "Mikrotīkls" ir Latvijas Universitātes mecenāts kopš 2011. gada. Kopējais ziedojuma apmērs pārsniedz 2 miljonus eiro.

Par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai šādās zinātņu nozarēs: fizikā un matemātikā, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

 

Dalīties