Latvijas Universitātes zvaigžņu globuss.

Lai no jauna iemirdzas LU zvaigžņu globuss!

Atzīmējot bijušās Astronomiskās observatorijas simtgadi 2022. gadā, Latvijas Universitātes Muzejs plāno izveidot mūsdienīgu ekspozīciju par astronomisko pētījumu attīstību Latvijas Universitātē.

Viens no ekspozīcijas centrālajiem eksponātiem būs lielais zvaigžņu globuss, kas 20. gs. 30. gados iegādāts LU studentu mācību vajadzībām. Pēc Otrā pasaules kara globusu mācību vajadzībām izmantoja latviešu astronoms, asteroīdu un komētu pētnieks, Latvijas Universitātes Astronomiskās laboratorijas vadītājs prof. Kārlis Šteins (1911-1983). Attīstoties elektroniskajiem uzskates līdzekļiem, zvaigžņu globuss ir kļuvis par unikālu vēsturisku priekšmetu un, iespējams, par vienīgo tik liela izmēra zvaigžņu globusu Latvijas muzejos. Tā diametrs ir 80 cm.

Gadu gaitā globuss stipri cietis, zudis tā krāsojums ar zvaigžņu un zvaigznāju figūru elementiem, bojāti konstruktīvie elementi, tāpēc tam ir nepieciešama nopietna restaurācija pirms izstādīšanas jaunajā ekspozīcijā. Lai vēsturiskais zvaigžņu globuss atgūtu savu sākotnējo veidolu, LU Muzejs sadarbībā ar LU fondu aicina sniegt savu artavu un atbalstīt tā restaurāciju.

ZIEDOT JAU TAGAD! >>


Par Latvijas Universitātes Muzeju

Latvijas Universitātes Muzejs ir LU akadēmiskā pamatstruktūrvienība, kas izveidota, lai vāktu, pētītu, saglabātu un popularizētu garīgās un materiālās kultūras vērtības par LU un tajā pārstāvēto zinātņu nozaru vēsturi, sekmējot sabiedrības interesi par LU.

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Sadarbībā ar LU fondu mecenāti investē Latvijas nākotnē
28.05.2020.

Sadarbībā ar LU fondu mecenāti investē Latvijas nākotnē