Tikšanās Rīgā. No kreisās: LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, stipendiāti Toni Anželo Fernandes, Jeļizaveta Klimanova un mecenāts Pīters A. Ragaušs. Foto no privātā arhīva.

Stipendija ir sava veida atspēriena punkts un iedrošinājums vēl sekmīgākām studijām. Šajā akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes (LU) fonda mecenātu stipendijas saņēmuši teju 100 jaunieši. Pirmās Latgales “Ceļamaizes” stipendijas saņēmuši LU pirmā kursa studenti Jeļizaveta Klimanova un Toni Anželo Fernandes.

Janvāra vidū neformālā gaisotnē ar savu mecenātu Pīteru Aloizu Ragaušu tikās pirmie stipendiāti. Toni Anželo atzīst, ka viņam ir gods būt vienam no pirmajiem, kurš ir saņēmis šo stipendiju: “Jauki apzināties, ka ir cilvēki, kuri velta savu uzmanību, laiku un rūpes arī Latgalei. Tā ir iespēja pašam novērtēt to, ko esi līdz šim sasniedzis un ko vari sasniegt turpmāk. Sarunas laikā sapratu arī to, cik svarīgi ir turpināt piekopt mūsu tradīcijas un kultūru kā tādu. Saglabāt savas vērtības un nostiprināt mūsu identitāti.” Stipendiāte Jeļizaveta piebilst, ka tikšanās viņai likās patīkama un gaiša, saruna raisījās raiti, bija patīkami beidzot iepazīties ar cilvēku, kas ir devis savu ieguldījumu gan fonda, gan studentu attīstībā. Tikšanās deva stimulu strādāt, mācīties cītīgāk un vairāk, lai sasniegtu augstākus mērķus.

Stipendijas nes sev līdzi arī idejas un cerības par nākotnes iespējām, turpmākajiem izcilajiem sasniegumiem un bagātīgu pienesumu sabiedrības labā. Ilggadējā stipendiju programma “Ceļamaize” radīta, lai sniegtu motivējošu atbalstu LU pamatstudiju 1. kursa studentiem ar teicamiem rezultātiem – absolvējot vidusskolu, ir augstas sekmes kā mācībās, tā ārpusskolas aktivitātēs. 2019. gadā pirmoreiz piešķirtas divas “Ceļamaizes” stipendijas studentiem, kuri mācījušies vai izauguši Latgalē. LU fonda stipendiju mecenāts un radītājs ir Amerikas latvietis Pīters Aloizs Ragaušs – Latvijas goda konsuls Teksasā, ASV, kā arī viens no jaunākajiem LU fonda sadarbības organizācijas “Friends of the University of Latvia” valdes locekļiem. P.A. Ragauša dzimta cēlusies Latgalē. Viņš ir devis bagātīgu ieguldījumu latviešu, jo īpaši latgaliešu kultūras saglabāšanā un popularizēšanā.

Ar savu sniegumu iedvesmot apkārtējos

Stipendiāte Jeļizaveta Klimanova par savām mājām sauc Viļānus. Šogad pabeigusi Viļānu vidusskolu un uzsākusi studijas LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, kur apgūst matemātiku-statistiku. Jaunā studente atzīst, ka viņai patīk skaitļi, miers un skriešana. Jeļizavetu raksturo akadēmiskie sasniegumi, nemitīga sevis pilnveidošana caur dažādiem projektiem, programmām un dzīves ceļu.

Sabiedriski aktīvā viļāniete Eiropas Padomē pārstāv Latvijas reģionu jauniešus – izsaka viņu vēlmes, aktualizē jauniešu problēmas, Strasbūrā piedalās sēdēs, popularizē jaunu cilvēku iespējas un tiesības arī vietējā līmenī, rīkojot dažādus pasākumus.

Jeļizaveta ir aizrāvusies ar folkloru, vairākus gadus darbojas Viļānu novada draugu folkloras kopā “Bitītes”. Kādu laiku vāc pati savu tautastērpu – jau ir josta, vainags, kurpes, zeķes, sakta un krekls. Palikuši vien brunči.

Ar sūtību mainīt mūsu ikdienu

“Ar saviem sasniegumiem mācību darbā, sabiedriskajām aktivitātēm, māksliniecisko pašdarbību centos popularizēt savu skolu ne tikai savā pagastā, valstī, bet arī aiz tās robežām,” tā ar sevi iepazīstina otrs Latgales “Ceļamaizes” stipendijas ieguvējs Toni Anželo Fernandes no Rēzeknes novada Kaunatas. Jaunietis šogad teicami pabeidzis Kaunatas vidusskolu un uzsācis studēt komunikācijas zinātni LU Sociālo zinātņu fakultātē. Toni Anželo vēlas sevi reāli izaicināt, kā arī veicināt savu radošo domāšanu, nākotnē darbojoties reklāmas nozarē. Nesen pabeidzis programmu ''Esi Līderis!'', kur jau ieguvis zināšanas mārketingā.

Empātija un lojalitāte būtu īstie vārdi, kas raksturotu Toni Anželo. Viņš ir ļoti atvērts un komunikabls cilvēks, ātri spēj atrast kopīgu valodu ar apkārtējiem. Labprāt vēlas izkāpt no savas komforta zonas un domāt „ārpus rāmjiem”, radīt un īstenot vēl nebijušas idejas – iedvesmot arī citus radīt inovācijas, kas mainītu mūsu ikdienu. Toni A. Fernandes ir gandarīts pievienoties LU fonda mecenātu stipendiātu lokam: “Stipendijas iegūšana ir vēl viens pierādījums tam, ka tavs ieguldītais laiks, enerģija un rūpes tiek novērtētas. Tas savā ziņā ir stimuls nepadoties un turpināt sasniegt augstākas virsotnes.”

Informācijas par pieteikšanos LU fonda stipendijām 2020./21. akadēmiskajā gadā tiks izziņota LU fonda tīmekļa vietnē.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA MECENĀTS. Latgaļu filantrops Amerikā: Pīters A. Ragaušs
25.03.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Latgaļu filantrops Amerikā: Pīters A. Ragaušs