LU Teoloģijas fakultātes 2021. gada izlaidums Torņakalna baznīcas dārzā. Foto: Ilze Stikāne

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte izsaka lielu paldies visiem ziedotājiem, kas palīdzējuši dažu nedēļu laikā sasniegt vairāk nekā 750 eiro ziedojumu! 

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu ir izveidojusi ziedošanas kampaņu, lai nodrošinātu iespēju izveidot kvalitatīvus lekciju ierakstus dažādos lekciju kursos. Tieši šāds hibrīds mācību process nodrošinātu iespēju gan studentiem, gan mācībspēkiem veiksmīgāk un kvalitatīvāk organizēt savu laiku.  

Līdz šim visaktīvākie ziedotāji bijuši tieši LU Teoloģijas fakultātes absolventi un esošie studenti. Bakalaura studiju programmas absolvente un maģistra studiju programmas studente Aira Līcīte uzsver, ka ziedojusi, jo: "Teoloģijas fakultātes lekcijas ir pārāk labi glabāts dārgums. Esmu gandarīta, ka varu pievienoties, lai lekcijas kļūtu pieejamākas visiem". 

Ziedošanas kampaņa turpināsies visas vasaras garumā. Ziedojiet vismaz 10 eiro un arī jums būs iespēja noskatīties trīs no lekcijas bez maksas, kad tās būs izveidotas. Izmaksas lekciju ierakstīšanai viena kursa ietvaros ir vismaz 500 eiro. 

Izsakām sirsnīgu paldies visiem ziedotājiem!  

______________________

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju. 

Dalīties