Latvijas Universitātes (LU) fonda mecenāti jau gadiem atbalsta dažādus pētnieku projektus, infrastruktūras projektus un arī studentus ar stipendijām. LU fonds ir izveidojis apkopojumu ar atskatu par paveiktajiem projektiem. Kopā ir atlasīti 25 projekti! 

LU fonda atbalsta uzdevums ir administrēt dažādu mecenātu ziedojumus, lai palīdzētu un ļautu pētniecībai attīstīties daudz plašāk, iegūstot jaunus rezultātus zinātnē, atverot jaunas durvis zinātkāriem pētniekiem un palīdzot attīstīt un uzlabot jau esošus objektus, kā piemēram, LU Botānisko dārzu un Zvaigžņu globusu.  

Projektu dažādība nudien ir atšķirīga. LU fonds vairākkārtēji ir administrējis ziedojumus, kas paredzēti gan LU Botāniskajam dārzam, gan studentu izbraukumu izspēlēm, gan izbraukuma pētījumam uz Antarktīdu. Tāpat varam būt lepni gan ar jaunu iekārtu, gan grāmatu izveidi un iegādi, kas paver durvis plašākai pētniecībai. Projektu galvenais mērķis ir atklāt un izveidot kaut ko jaunu, kas pierāda novitāti, uz kuru ir vērsts labs vēstījums, piemēram, jauna iekārta kuras dēļ samazinās pacientu mirstības koeficients, aplikācija, kura palīdz cukura diabēta pacientiem būt daudz aktīvākiem, dabīgie zemes izrakteņi tiek pārvērsti lietojamās mākslinieku krāsās un vēl daudzi citi projekti. Ar paveiktajiem projektiem vari iepazīties šeit. 

_________________ 

Par LU fondu   

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.   

Dalīties

Saistītais saturs

Stipendiāts Helvijs Niedra veic audzēju izpēti
23.02.2022.

Stipendiāts Helvijs Niedra veic audzēju izpēti

Diāna Lozko: LGBT+ brīvo zonu rašanās fenomens Polijas teritorijā
26.01.2022.

Diāna Lozko: LGBT+ brīvo zonu rašanās fenomens Polijas teritorijā

LU fonda stipendiātes nododas aizrautīgam pētījumam
04.01.2022.

LU fonda stipendiātes nododas aizrautīgam pētījumam