Latvijas Universitātes (LU) fonda stipendiātes un LU pētnieces Ilze Izabella Dindune un Monta Brīvība strādā pie pētījuma “Precīzijas medicīnas stratēģiju izpēte bērnu ļaundabīgo audzēju ārstēšanā”, finansiālo atbalstu projektam sniedz mecenāts “Mikrotīkls”, kuru administrē LU fonds.

Šī projekta rezultāti ir vērsti uz bērnu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un ārstēšanas uzlabošanu Latvijā un šo slimību pētniecības resursa izveidi, vienlaikus padarot pieejamu uz lielapjoma sekvenēšanu balstītu ģenētisko analīzi un pacienta audzēja specifisku terapiju pediatriskās onkoloģijas pacientiem Latvijā (aptuveni 50 pacienti gadā), kas sniegs papildus zināšanas par bērnu ļaundabīgo audzēju patoģenēzes mehānismiem, un sekmēs šo slimnieku veselības aprūpi nākotnē, izmantojot inovatīvas pieejas. 

Pētniece Ilze Izabella Dindune ir trīskārtēja LU fonda administrēto stipendiju ieguvēja - 2017./18. akadēmiskajā gadā iegūstot Laimiņu ģimenes stipendiju mikrobioloģijas zinātnē, bet 2019./20. un 2020./21. akadēmiskajos gados saņemot Alfrēda Raistera piemiņas stipendiju.

Jau kopš bakalauru studiju pirmā kursa, Ilze darbojas Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kur savas zinātniskās gaitas aizsāka, darbojoties pētījumos saistībā ar otrā tipa cukura diabētu, par ko tika arī izstrādāti viņas kursa, bakalaura un maģistra darbi. 2021.gada pirmajos vasaras mēnešos, pēc maģistra grāda iegūšanas, specializēojoties molekulārbioloģijā, Ilzes priekšā tika nostādīta jauna izaugsmes iespēja - līdzdarboties Latvijas bērnu ļaundabīgo audzēju izpētes projektā, kuru finansē dāsnais LU fonda mecenāts “Mikrotīkls”. “Tā ir iespēja darboties projektā, kuram ir bezgala cēls mērķis - uzlabot pediatriskās onkoloģijas pacientu ģenētiskās izpētes iespējas, tādējādi, potenciāli palīdzot izprast, kas tieši noritējis molekulārā līmenī bērniņam, kuram uzstādīta attiecīgā diagnoze. Esmu pateicīga par iespēju strādāt saistībā ar šo mērķi, cerot, ka šāda darbošanās palīdzēs uzlabot ģenētiskās diagnostikas rīkus un jēgpilnumu arī Latvijā,” stāsta zinātniskā asistente Ilze.

Monta Brīvība ir 2018./2019. akad. gada Alfrēda Raistera piemiņas stipendijas ieguvēja, šobrīd Monta ir zinātniskā grāda pretendente LU doktorantūras programmā Bioloģija. Zinātnisko darbu Monta uzsāka Rīgas Stradiņa universitātes Onkoloģijas institūtā, kur nodarbojās ar ļaundabīgo audzēju ģenētikas izpēti.

Pētnieces promocijas darba tēma ir “Molekulārie faktori 2. tipa cukura diabēta terapijas efektivitātes un komplikāciju riska novērtēšanai”, kas mūsdienās ir aktuāls pētījumu objekts, ņemot vērā pieaugošo slimības prevalenci globālā mērogā.Līdz šim iegūtie pētījuma rezultāti ir daudzsološi, uzskatu, ka tiem ir potenciāls ietekmēt turpmāko metformīna farmakogenomikas izpētes virzienu globālā mērogā.

“Pieredze, ko esmu guvusi, praktizējot Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, piedaloties dažādos Eiropas un vietēja līmeņa zinātniskos projektos, ir devusi man plašas zināšanas molekulārajā bioloģijā, multifaktoriālu slimību ģenētikā un to biomarķieru izpētē gan no funkcionālās, gan metodoloģiskās puses. Tieši šī pieredze man ir devusi iespēju aktīvi iesaistīties arī citos, ar 2. tipa cukura diabētu nesaistītos zinātniskos projektos, tajā skaitā plaša mēroga SARS-CoV-2 vīrusa, Covid-19 un bērnu ļaundabīgo audzēju izpētē,” stāsta pētniece Monta.


Par LU fondu  

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.  

Dalīties

Saistītais saturs

Rūdolfs Rubenis: pētot vācbaltiešu aktivitāšu panākumus
07.04.2022.

Rūdolfs Rubenis: pētot vācbaltiešu aktivitāšu panākumus

Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstītie projekti - izlase
08.02.2022.

Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstītie projekti - izlase

Diāna Lozko: LGBT+ brīvo zonu rašanās fenomens Polijas teritorijā
26.01.2022.

Diāna Lozko: LGBT+ brīvo zonu rašanās fenomens Polijas teritorijā

LU fonda stipendiāte: lobēšana kā nepieciešamība demokrātiskā tiesiskā valstī
20.12.2021.

LU fonda stipendiāte: lobēšana kā nepieciešamība demokrātiskā tiesiskā valstī

Spēja pārvērst daudzpusīgu materiālu viedajā termometrā
21.07.2021.

Spēja pārvērst daudzpusīgu materiālu viedajā termometrā