Latvijas Universitātes (LU) profesors Vitauts Tamužs devās aizsaulē un savā testamentā ir novēlējis 5000 EUR jauno materiālzinātņu jomas pētnieku atbalstam. Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas zinātnieku pētījumus kompozītu materiālu mehānikā, LU iedibina Vitauta Tamuža vārdā nosaukto Balvu par labāko ikgadējo publikāciju žurnālā Mechanics of Composite Materials (MCM). Balvu administrē LU fonds no akadēmiķa Vitauta Tamuža dāvinājuma līdzekļiem.

 Mecenāts ir pazīstams kā izcils latviešu zinātnieks, akadēmiķis, kā arī Latvijas kompozīto materiālu mehānikas zinātniskās skolas radītājs. Viņa darbi, atklājumi un izskolotie speciālisti turpina veicināt materiālu zinātnes attīstību pasaules līmenī.

Savas studijas mehānikas nozarē tā laika prestižajā augstskolā, Maskavas Universitātē, V. Tamužs pabeidz ar izcilību. Tālāko ceļu turpināja Latvijā, vadot vienu no LU Polimēru mehānikas institūta laboratorijām, kā arī strādājot ar studentiem. Laikā no 1975. līdz 2000. gadam V. Tamužs bija autors vai līdzautors sešām monogrāfijām, publicēja ap 300 rakstu dažādos zinātniskos izdevumos, tādējādi atstājot vērtīgu mantojumu arī nākamajiem kompozītu materiālu mehānikas jomas pētniekiem.


Noteikumi par Balvu

Balvas saņemšanai:

 • Balvu piešķir piecus gadus, reizi gadā, pamatojoties uz konkursa rezultātiem.
 • Balvas summa ir 1000.-EUR, kopējā summa 5000.-EUR.
 • Balvu piešķir ik gadu vienam kandidātam.
 • Konkursā var piedalīties Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju zinātnieki/zinātniskie darbinieki.
 • Balvas pretendents ir attiecīgās publikācijas atbildīgais autors, kura pastāvīgā darba vieta ir Latvija. Zinātniskajā publikācijā obligāti ir jābūt pretendenta atsauksmei/norādei ar piederību zinātniskai institūcijai Latvijā.
 • Balvas pretendents iesniedz LU Fondā: 
  • Iesniegumu;
  • Attiecīgā gada žurnāla MCM publikācijas kopiju (*.pdf);
  • Īsu CV 
   • Pieteikumus sūtīt līdz 2023.gada 31.janvārim uz e-pastu: fonds@fonds.lv
 • Konkursu izsludina katru gadu, oktobra mēnesī, nākamā kalendārā gada MCM publikāciju izvērtēšanai. Informācija par doto Balvu tiek publicēta LZA avīzē ‘’Zinātnes vēstnesis’’ un izsūtot informāciju Latvijas augstskolām.
 • Balvas pretendenta darba izvērtēšana notiek nākamā kalendārā gada janvāra mēnesī (tiek izvērtēti darbi, kuri publicēti iepriekšējā gada MCM žurnāla visos 6 izdevumos).
  Balvas piešķiršanas komisija: 
 • Lēmumu par BALVAS piešķiršanu pieņem komisija, kuru sastāvu rekomendē žurnāla MCM redkolēģija, un kuras sastāvs tiek apstiprināts LU fonda valdē.  

Komisijas sastāvā tiek iekļauti: 

 • LU fonda pārstāvis; 
 • Žurnāla MCM galvenais redaktors vai žurnāla galvenā redaktora vietnieks; 
 • Vismaz 2 – 3 žurnāla redkolēģijas konsultatīvās padomes locekļi; 
 • Komisija izvērtē pretendentu iesniegumus un pieņem lēmumu par balvas piešķiršanu. 
 • Ja nepieciešams, komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus iesniegto darbu izvērtēšanai. 

  Balvas saņemšanas kārtība, atskaites un kontrole 

 • Personai, kurai konkursa kārtībā ir piešķirta BALVA, tā tiek pasniegta februāra mēnesī.  
 • Balvas naudas daļu laureāts saņem ar pārskaitījumu uz viņa kontu bankā.  

Vēlam veiksmes!

Dalīties

Saistītais saturs

Daudzplakņu Gerhberga-Sakstona algoritma ieviešana digitālos signāla procesoros
04.01.2023.

Daudzplakņu Gerhberga-Sakstona algoritma ieviešana digitālos signāla procesoros

LU fonda stipendiāte Mērija Elizabete Kalniņa izdod savu otro grāmatu
22.11.2022.

LU fonda stipendiāte Mērija Elizabete Kalniņa izdod savu otro grāmatu