Projekts “Uztvere modalitāšu dažādībā un valence” ir starptautisks projekts, ko pamatā veic Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija ar vadītāju profesoru Jurģi Šķilteru, Asoc. prof. Līgu Zariņu, Dr. Solvitu Umbraško un Santu Bartušēvicu. Projekta īstenošanas gaitā ir tikuši iesaistīti dažādu nozaru kolēģi gan no Latvijas, gan arī starptautiskām pētnieciskām institūcijām. 

Projekts īstenots sadarbībā ar vadošiem pētniecības centriem ASV, Itālijā un citās valsīs, kā arī ar industriālajiem un pētnieciskajiem partneriem no Latvijas. Pētījumi veikti ar Andreja Eglītes kunga, Roberta Blumberga un labdarības organizācijas “Friends of the University of Latvia”, kā arī Latvijas Universitātes fonda atbalstu. Pētījumi veikti Jāņa Eglītes piemiņai. Būtiska komponente projekta īstenošanā ir vadošo nozares speciālistu iesaiste Latvijā – gan simpoziju, darbgrupu, gan arī Roberta Blumberga izcilības lekcijas formātā; šī aktivitāte ir LR goda konsula Ilinoijā Roberta Blumberga iedibināta un atbalstīta.

Projekta zinātniskais mērķis ir maņu saistījumu principu izstrāde fundamentālās un lietišķās pētniecības nozarēs, kā uztveres pētniecība, dizains, medicīna, pārtikas tehnoloģijas, virtuālās realitātes modelēšana. Lai gan ir pētījumi par dažādu maņu saistījumiem un to ietekmi, tomēr nav skaidrs, cik spēcīgas ir saites starp dažādajām maņām, kā arī, cik liela emocionālā ietekme ir katrai no tām. Līdzšinējie pētījumi nesniedz atbildi par to, kā specifiskas uztveres īpašības ietekmē emociju veidus un to intensitātes mērījumus. Tāpat līdzšinējie pētījumi nesniedz atbildi par to, kā vizuālā uztvere papildina un integrē citas maņas, piemēram, tausti, garšu, smaržu, skaņu, un veido vienotu uztveres rezultātu.

Projekta ietvaros veikti vairāki pētījumi ar šķērsmodalitāšu eksperimentālu testēšanu. Veikti pētījumi par garšas, krāsas un vides mijiedarbību. To rezultātus var izmantot gan uztveres procesu uzlabošanā pārtikas rūpniecībā, gan arī medicīnā. Tāpat ir veikti pētījumi par smaržas un krāsas uztveri (un abu maņu saistības virziena izpēti) dažādās grupās, kuru rezultātā iegūti unikāli dati par smaržas un krāsas uztveres transformācijām COVID-19 ietekmē. Veikti arī pētījumi par ožas transformācijām grūtniecības rezultātā.

Daļa veikto pētījumu ir par telpisko attiecību uztveri un reprezentāciju valodā, kuros skaidrojam latviešu valodā lietoto vārdu daudzveidību raksturojot objektu savstarpējo novietojumu, atkarībā no objektu ģeometriskajām īpašībām (piemēram, dažādas proporcijas un izmērs, simetriskums), telpas mēroga (liela vai maza izmēra telpa), vides (dabiska vai digitāla) un citiem telpiskiem faktoriem. Projektā veikti arī vairāki pētījumi, izmantojot acu kustību pierakstu. Piemēram, pētīta formas un valodas savstarpējā ietekme, kā arī veikts apjomīgs pētījums par sejas un tās izraisīto emociju uztveri, atkarībā no dažādiem ģeometriskiem faktoriem un iepriekšējām zināšanām.

Iegūtie pētījumu rezultāti tiek regulāri publicēti un prezentēti dažādos augstas raudzes pētnieciskos pasākumos. Piemēram, 2022. gada augustā tika organizēts 16. Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs, kurā piedalījās pētnieki no dažādām pasaules valstīm un lasīja lekcijas par  telpas un atmiņas saistību. Ar projekta pētījumos iegūtajiem rezultātiem bija iespējams iepazīties arī ikmēneša pētnieciskajos semināros sadarbībā ar RSU. Projekta ietvaros organizēta ikgadējā Roberta Blumberga izcilības lekcija kognitīvā zinātnē. 2022. gada Roberta Blumberga izcilības lekcijā piedalījās profesore Emīlija Farana, kura zinātnes kopienā ir augsti novērtēta pētniece, kā arī viena no izcilākajām attīstības psiholoģijas pētniecēm pasaulē. Prof. Farana nodarbojas ar navigācijas, motorisko procesu, mentālās priekšstatīšanas, telpiskās valodas, uztveres integrācijas, vizuāli telpiskās atmiņas un orientācijas procesu izpēti. Profesores vizīte Latvijā dod būtisku pienesumu Latvijas pētnieku starpdisciplinaritātes veicināšanai uztveres un neirozinātņu jomā.

Projektā iesāktais šobrīd tiek aktīvi turpināts ar pētījumiem par telpisko attiecību uztveri caur haptiku. Šis ir unikāls pētījums, kurā vizuālās telpas mainīgo ietekme tiks salīdzināta ar taustes telpas uztveri. Tāpat tiek veidoti pētījumi arī telpiskās uztveres testu pielietojumam neirodeģeneratīvu slimību diagnostikā. Projektā arī iepriekš ticis veikts darbs pie formas uztveres izpētes un t.s. figurālās nozīmes analīzes. Šie pētījumi tiek turpināti arī sadarbībā ar itāļu kolēģiem, pētot formas nozīmi un akcenta ietekmi vizuālā uztverē gan acu kustību mērījumos, gan arī formu izraisītajās emocijās. Turpinās datu analīze un publikāciju gatavošana par aktuālajiem pētījumiem.


Par Latvijas Universitātes fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju. 

Dalīties

Saistītais saturs

Mērķētā terapija pret urīnpūšļa audzēja biomarķieriem
19.06.2023.

Mērķētā terapija pret urīnpūšļa audzēja biomarķieriem

Stipendiāti tiekas ar mecenātu Pīteru Aloizu Ragaušu
13.03.2023.

Stipendiāti tiekas ar mecenātu Pīteru Aloizu Ragaušu

LU aicina skolēnus uz spilgtu studiju festivālu “LUniverss”
09.02.2023.

LU aicina skolēnus uz spilgtu studiju festivālu “LUniverss”

LU fonda stipendiātu brīvprātīgais darbs LU Muzejā
06.02.2023.

LU fonda stipendiātu brīvprātīgais darbs LU Muzejā

Zvaigžņu globusa restaurācija: norise un izaicinājumi
11.01.2023.

Zvaigžņu globusa restaurācija: norise un izaicinājumi

Daudzplakņu Gerhberga-Sakstona algoritma ieviešana digitālos signāla procesoros
04.01.2023.

Daudzplakņu Gerhberga-Sakstona algoritma ieviešana digitālos signāla procesoros

Ieva Zariņa: no slimnīcas Latvijā līdz medicīnas nometnei Indijā
05.12.2022.

Ieva Zariņa: no slimnīcas Latvijā līdz medicīnas nometnei Indijā

Oļesja Rogoza: Mans ceļš zinātnē – kā ir būt jaunai pētniecei
30.11.2022.

Oļesja Rogoza: Mans ceļš zinātnē – kā ir būt jaunai pētniecei